Karfølere

For måling i rørekar og lignende har vi udviklet en serie temperaturfølere.

Nedenfor er vist et par af de mere brugte udgaver.

Kar-føler med rund bund

Kar-føler med rund bund

  • 4-leder Pt100.

Til måling af temperaturen i f.eks. et rørekar.

Kar-føler med lige bund

  • 4-leder Pt100.

Til måling af temperaturen i f.eks. et rørekar.

Kar-føler med lige bund og tilslutningshoved

  • 3-leder Pt100.

​Til måling af temperaturen i f.eks. et rørekar.

Kar-føler med rund bund, tilslutningshoved og transmitter

  • 2-leder Pt100 med indbygget 4-20mA transmitter.

Til måling af temperaturen i f.eks. et rørekar.